PS PRODUCTS OY

Vi är ett företag som specialiserat oss på utveckling och försäljning av plastkanaler för vattenrör och plastprodukter för byggnadsbranschen.

Utvecklingen av plastkanalerna baserar sig på många års erfarenhet inom byggnadsbranschen och kännedom om plastens kemiska sammansättning och dess egenskaper.

Vi tar i beaktande de olika yrkesgruppernas behov på arbetsplatsen för att åstadkomma användarvänliga och lättinstallerade produkter som är tilltalande för slutkunden.

Som innovatörer för PS-100 familjen står:

Peter Öman, byggnadsingenjör

Språk:

Simon Björkman, diplomingenjör inom kemisk teknik

Språk:

© Copyright 2016 PS Products Oy