PS PRODUCTS OY

Vi er en bedrift som har spesialisert oss på utvikling og salg av plastkanaler for vannrør og plastprodukter for byggebransjen.

Utviklingen av plastkanalene er basert på mange års erfaring innen byggebransjen og kunnskap om plastens kjemiske sammensetning og egenskaper.

Vi tar utgangspunkt i ulike yrkesgruppers behov på arbeidsplassen for å kunne fremstille brukervennlige produkter som er enkle å montere og tiltalende for sluttkunden.

Innovatørene bak PS-serie familien er:

Peter Öman, bygningsingeniør

Språk:

Simon Björkman, diplomingeniør innen kjemiteknikk

Språk:

© Copyright 2016 PS Products Oy